Prezentare

   Consorţiu

   Obiective şi activităţi derulate

   Rezultate

   Întâlniri periodice

   Evenimente

   Link-uri utile

   
     
 
      Noutăţi

17 Ianuarie 2013, ora 9.00 Conferinţa de încheiere a proiectului, Sala Senatului USAMV Cluj-Napoca

 

Powered by Calendar Labs
 
    
 
 

ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR PRIN PROMOVAREA INOVĂRII ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ACORD CU CERINŢELE CALIFICĂRILOR DIN ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
(CALIMAS)
POSDRU 86/1.2/S/61841

1 Septembrie 2010 - 31 Ianuarie 2014
link

 

Proiectul CALIMAS este de importanţă strategică la nivel naţional (implicând 3 parteneri naţionali, universităţi din trei regiuni diferite) cu participarea unor experţi din UE. link

Scop: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii în universităţi prin asigurarea calităţii în programele de studii master (PSM) cu profil agroalimentar (AA).

Obiectivele strategice ale proiectului se referă la DMI (domeniul major de intervenţie) 1.2. Calitate în învăţământul superior.

dezvoltarea şi implementarea sistemului naţional de calificări în universităţi, prin extinderea oportunităţilor de învăţare (îmbunătăţirea PSM, cu promovarea inovării);  

asigurarea calităţii prin metodologii, criterii, standarde şi proceduri de monitorizare  a calităţii PSM, caracteristice profilului AA.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea şi armonizarea PSM cu profil agroalimentar care au tangenţe cu domeniile SAS, IPA, IC, SE, menţionate în HG.676/2007 în scopul validarii calificărilor aferente, la nivel naţional. 

 

Baza de date

      Chestionare on-line

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.