Prezentare

   Consorţiu

   Obiective şi activităţi derulate

   Rezultate

   Întâlniri periodice

   Evenimente

   Link-uri utile

   
 
      Noutăţi

17 Ianuarie 2013, ora 9.00 Conferinţa de încheiere a proiectului, Sala Senatului USAMV Cluj-Napoca

    
 

ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR
PRIN PROMOVAREA INOVĂRII ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ACORD
CU CERINŢELE CALIFICĂRILOR DIN ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
(CALIMAS)

 

Universităţile Membre ale Consorţiului

 

Coordonator:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Adresa postală:

Str. Mănăştur 3-5 Cluj-Napoca

Director de proiect:

Prof.Dr. Carmen Socaciu

email: [email protected]

Contact:

Dr. Raluca Rusu, Departamentul Asigurării Calităţii,

tel. 0264 595825, int. 352; email: [email protected]

 

 

Partener 1:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

Adresa postală:

Calea Aradului 119, 300645 Timişoara

Responsabil de proiect:

Prof. Dr. Iosif Gergen

email: [email protected]

Contact:

Prof. dr. Iosig Gergen - [email protected]

Prof. dr. Stelian Acatincai - [email protected]

 

 

Partener 2:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi

Adresa postală:

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490 Iaşi

Responsabil  de proiect:

Prof. Dr. Vasile Vintu

email: [email protected]

 

Contact:

Prof. Dr. Vasile Vintu

email: [email protected]

 

 

Managementul proiectului se efectuează de către o echipă de Management (EM) şi echipa de Implementare (EI)

Echipa de Management (EM) include:

 • Directorul de proiect de la partenerul principal, USAMV Cluj-Napoca

 • 2 experţi pe termen lung (ETL): responsabili de proiect din partea partenerilor USABT Timişoara şi USAMV Iaşi

 • 1 responsabil pentru dezvoltare curriculară (ETL-A) de la USAMV Iaşi

 • 1 responsabil cu activitatea de cercetare în domeniu(ETL-A) de la USAMV Cluj-Napoca)

 • 1 responsabil al proiectului cu relaţiile cu mediul economic şi activităţi de informare-publicitate a proiectului (ETL-A de la USABT Timişoara).

 • 1 expert ETL-B (coordonare activ.financiară) la coordonator USAMV Cluj-Napoca.

 • 1 expert ETL-B (asistent manager de proiect, persoana de contact şi responsabil cu asigurarea calităţii) la coordonator USAMV Cluj-Napoca.

Echipa de implementare include Echipa de management (EM) şi experţii pe termen scurt (ETS)

 • 18 experţi ETS-A(6/partener) pentru îmbunătăţire PSM, activitate CDI, asigurarea calităţii, relaţia cu mediul economic şi calificări.

 • 8 experţi străini(ETS-A) de la 3 universităţi din Olanda, Austria şi Cehia şi de la o agenţie de asigurare a calităţii din UE

 • 14 ETS-B de la universităţi de profil din RO: din care 2 ETS-B /parteneri USAMV pentru activitatea financiară, 1 ETS-B/partener aprovizionare de la fiecare partener, 1 ETS-B /partener de IT,  1 ETS-B/partener din mediul economic cu experienţă în tehnologii de procesare alimentară, 1 ETS-B/partener, experţi consiliere în carieră şi calificări

 • 6 ETS-C (3x2): experţi consiliere în carieră şi consiliere

 
 
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.