Prezentare

   Consorţiu

   Obiective şi activităţi derulate

   Rezultate

   Întâlniri periodice

   Evenimente

   Link-uri utile

   
      Noutăţi

17 Ianuarie 2013, ora 9.00 Conferinţa de încheiere a proiectului, Sala Senatului USAMV Cluj-Napoca

    
 
 

ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR
PRIN PROMOVAREA INOVĂRII ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ACORD
CU CERINŢELE CALIFICĂRILOR DIN ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
(CALIMAS)

 

 
EVENIMENTE

CONFERINṬA DE NCHEIERE A PROIECTULUI - 17.01.2014

Prezentări:

Prof.Dr. Carmen Socaciu link

Sef lucrări Dr. Elena Mudura link
Prof.Dr. Iosif Gergen link
Conf. Dr. Costel Samuil link

Conferinţa – în imagini link

Broşura de prezentare link - coperta link - continut
Afişul conferinţei link
Invitaţia la conferinţă link
 
 
 
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.